İş Hayatı ve Başarı

İnsanlar bir organizasyonun en değerli varlıklarıdır. İnsanların kendilerini daha iyi tanıdıkça, başarıya güdülendikçe, çevresindekilerle daha iyi iletişim kurdukça ve onları daha iyi anladıkça bu kişilerin verimliliklerinin ve kapasitelerinin arttığı ve o organizasyona büyük bir katma değerin sağlandığı bilinmektedir.

İnsan kaynakları yönetimi ve toplam kalite yönetimi gibi yönetim modellerinde en az müşteri mutluluğu kadar önemli olan çalışan mutluluğu artık tüm organizasyonlar tarafından kendi ilerlemelerinin anahtarı olarak görülmektedir.

Bu sebepten dolayı önce çalışanın bireysel gelişimi ve mükemmelliğe ulaşmaları sağlandığı zaman organizasyonun başarılı olması ve mükemmelliği yakalaması mümkün olacaktır. Her zaman olumlu tavırların tercih edildiği iş dünyasında sorunlar yerine çözümlere odaklı bir organizasyon, en değerli varlığı olan bireyleri en iyi şekilde değerlendirebiliyor demektir. Denilebilir ki bireysel değişim ve gelişim gerçekleştiğinde kurumsal değişim de gerçekleşecektir.

İş hayatında başarıyı yakalamak, başarıya ulaşmak ve istenilen hedefi gerçekleştirmek için ilk başta başarısızlıkla ilgili düşünce ve tutumların değiştirilmesi gerekmektedir. Bireyler, kendileri ve başkaları hakkındaki tutum ve yargılarını değiştirirse düşünceleri de kendiliğinden değişir. Düşüncelerin değişmesi, bireyin hislerini de değiştirir. Duyguların değişmesi de davranışların değişmesi demektir. Davranışların değişmesi, varılan sonuçların kalitesini değiştirir ve yükseltir. Kaliteli sonuçlar da bireylerin hayatını değiştirir. Hedeflenen başarıya ulaşmak için ne istenildiğinin bilinmesi zorunludur. Bunun bir yolu da iyi bir plan yapmaktır. Eğer istekler gerçekçi ise ve bunlara nasıl ulaşılacağının planı iyi yapılırsa sonuçlardan emin olunabilir. Aynı şekilde beynimize ne kadar net ve iyi yapılandırılmış mesajlar gönderirsek, beynimizi o ölçüde programlayabilir, hedefimizin peşinden doğru bir şekilde gidebilir ve başarıya ulaşırız. Amaçlara ulaşmak ve başarıyı yakalamak için önerilen adımlar şöyle sıralandırılabilir:

Karar Vermek: Ne istediğini bilmek ve hedef belirlemek çok önemlidir. Bireyin belirlediği hedefine ulaşma arzusu çok büyük bir potansiyeldir. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi için bilinçli bir şekilde kullanılması ve bireyin hedefleri üzerinde yoğunlaşması gerekir. Öncelikle ilk adım atılmalı, hedef belirlenmeli ve karar verilmelidir. Ardından hedefe ulaşmak önce zihinde canlandırılmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki bir şeyi arzu etmekle gerçekten istemek farklıdır. Gerçekten istemek doğru olanı yapmak demektir. Doğru neyse onu yapmak için eyleme geçmek ve tutarlı olmak gerekir.

* Gerçekçi Olmak: Hedef belirlenirken gerçekçi olunmalıdır. İstediğinin çok iyi bilinmesi, bireyin kendisini çok iyi tanıması ve ona göre hedeflerin belirlenmesi gerekir.

* Eyleme Geçmek: Bu hedefleri gerçekleştirmenin ve onu kontrol altına almanın yolu girişken olmaktan geçer. Hedef ne kadar çekici ve açık olursa olsun, eylem olmadan sonuca ulaşılamaz. Bir işi başarmak için yapılması gerekenler yapılmalıdır.

* Sorumluluk Almak: Hedefe ulaşmada sorumluluk almaktan kaçınılmamalıdır. Yeterli çabayı göstermeden başarıya ulaşmanın mümkün olmayacağı unutulmamalıdır.

* Yönetici gibi düşünmek: Birey kendini yöneticinin yerine koymalı ve kendisini nasıl gördüğünü anlamaya çalışmalıdır. Bu başarıları ve eksik yönleri görmede yararlı olmaktadır.

* Sonuçları Değerlendirmek: Hedeflere ulaşıncaya kadar bir çok kez sonuçları değerlendirmek ve nerede olduğunun bilmek gerekmektedir. Bütün gelişmeler ölçülüp değerlendirilmelidir. Bulunulan yerle olmak istenilen yer arasında önce zihinde bir yol çizilmeli, sonra da gerçek hayatta o hedefe doğru yürünmelidir.

* Esnek Olmak: Denemeler sonuç vermez ise başka yollar denenmelidir. Şu unutulmamalıdır ki her zaman başka bir seçenek daha bulunabilir.

Başarıya ulaşmak ve hedeflere varmak için sayılan tüm bu adımların sonucunda birey sadece hedefine ulaşmakla kalmaz. Bunun dışında bu adımlar iş hayatında bireye çok daha farklı yararlar da sağlar. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

* İş yaşamıyla özel yaşam arasında yapıcı etkileşim kurulması
* Öğrenme sürecinin hızlanması ve öğrenimin etkin kılınması
* Değişimin gerçekleşmesi
* Duyarlılığın artırılması
* Bireysel performansın artması
* Yaratıcılığın geliştirilmesi
* Mükemmelliğin hedeflenmesi
* Daha etkin iç ve dış iletişimin kurulması
* Motivasyonun artması
* Bireyin takım yönetme becerisinin geliştirilmesi

İş hayatında başarıya ulaşmak aslında hiç de sanıldığı kadar zor değildir. Kişi kendini ve çevresini iyi tanıdıktan, sorumluluklarının bilincinde olduktan ve hedeflerini iyi belirledikten sonra başarıya ulaşmak kaçınılmazdır. Son olarak başarıyı yakalamak ya da daha da başarılı olmak isteyen kişiler için bir kaç öneride bulunulabilir.

Hata Yapmaktan Kaçının

Çalışan birey büyük hatalar yapmaktan kaçınmalı bunun için de yöneticisiyle ve beraber çalıştığı kişilerle sıkı bir iletişim halinde olmalıdır.

Yeteneklerinizi Kanıtlayın

Çalışanlar bilgi ve deneyimlerini en iyi şekilde ortaya koymaya çalışmalıdır. Fakat bilgi akışının dozu da iyi ayarlanmalıdır.

Diğer Çalışanlarla İlişkileriniz Her Zaman Olumlu Olmalıdır

Kişiye bağlı olan veya aynı seviyede çalışılan kişilere verilen önem başarının anahtarıdır. Günümüzde yöneticinin veya herhangi bir çalışanın başarısı, bulunduğu ekip içindeki uyumu ile doğru orantılıdır. Eğer diğer çalışanlara gereken önemi ve değeri vermiyorsanız ve takım çalışmasının kurallarını yerine getirmiyorsanız başarı şansınız oldukça düşecektir. Takım çalışmasına verdiğiniz önemi belirtmek ve kendinizi de takımın bir parçası olarak görmek için “biz” kelimesini kesinlikle ağzınızdan eksik etmeyin.

Firma Kültürünü Öğrenmeye Çalışın
İçinde bulunduğunuz firmanın bir kültürü olduğunu unutmayın. Firma kültürüne uyum sağlama süreniz ne kadar kısa ise başarı şansınız o kadar yüksektir. Amacınız firma kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olmak olmalıdır. Bu amaçla gözlemleriniz size oldukça fazla ipucu verecektir.

Size ait metotları aceleci bir şekilde hemen uygulamaya koymayın. Varolan firma kültürüne adapte edilip edilmeyeceğinden iyice emin olun. Bunun için de çalışanlarla kısa ayaküstü görüşmeler/sohbetler yapın.

Kabiliyetlerinizi Daima Geliştirmeye Çalışın

Başarıya ulaşmanın bir diğer yolu ise yeteneklerin mümkün olduğu oranda geliştirmek ve değişime açık olmaktan geçer. İş hayatında kullandığımız metotlar güven verici olabilir ama yeni yöntemleri öğrenmekten kesinlikle kaçınmayın.

Firmadaki Başarılı Kişileri Gözlemleyin

Her firmada başarılı kişiler hemen göze çarpar. Bu kişilerin niçin başarılı olduklarını ve başarıyı yakalama yöntemlerini gözlemleyin. Başarılarına katkı sağlayan unsurları tarafsız bir şekilde tespit etmeye çalışın. Bu kişiler aynı zamanda organizasyonların değerlerini de yansıtırlar, daima beğenilirler ve hatta ödüllendirilirler. Başarılı kişilerin sahip olduğu özelliklerini ve metotlarını, sizinkilerle karşılaştırın. Elde edeceğiniz sonuçları kendinize uyarlamaya çalışın ancak aynen kopyalamayın. Ayrı bir birey olduğunuzu kanıtlamalısınız, ayrıca performansınız konusunda kendinizi her fırsatta sorgulamaktan kaçınmayın.

Düşüncelerinizi Paylaşın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Managed by Immediate JFusion